ПОРЯДОК направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів районного бюджету

Категория: 
316

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Токмацької районної державної адміністрації
від 13.06.2016 р. № 217
ЗАРЕЄСТРОВАНО В ГОЛОВНОМУ ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ ЮСТИЦІЇ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
від 02 серпня 2016 р. за № 37/1761

I. Загальні положення

1. Порядок направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів районного бюджету (далі – Порядок) визначає механізм використання коштів районного бюджету на забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей Токмацького району, які потребують особливої уваги та підтримки в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, санаторно-курортних закладах, пансіонатах, базах відпочинку, санаторіях-профілакторіях, оздоровчих комплексах підприємств, установ та організацій, професійних спілок за умови надання зазначеними закладами послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей (далі – Заклади).

2. Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей Токмацького району, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, здійснюється шляхом придбання путівок, у рамках реалізації Комплексної районної програми з оздоровлення та відпочинку дітей, підтримки сім’ї, патріотичного виховання молоді, гендерного паритету та протидії торгівлі людьми на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням Токмацької районної ради від 26 січня 2012 року № 3 (далі – Програма).

3. Головним розпорядником коштів районного бюджету є управління соціального захисту населення Токмацької районної державної адміністрації (далі – Управління). Управління є відповідальним виконавцем за Програмою у частині забезпечення направлення дітей Токмацького району, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, на оздоровлення та відпочинок.

4. До Закладів направляються діти віком від 4 до 18 років.

Діти віком від 4 до 7 років перебувають у Закладах разом із батьками або іншими законними представниками за умови, якщо передбачено оздоровлення та відпочинок дітей цієї вікової категорії уставними документами Закладу.

Перебування разом з дітьми у Закладах батьків або інших законних представників здійснюється за рахунок їх коштів, благодійної допомоги та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Діти віком від 7 до 18 років перебувають у Закладах самостійно.

5. Кошти районного бюджету спрямовуються на забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей Токмацького району, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (далі – діти пільгових категорій):

1) дітей-сиріт;

2) дітей, позбавлених батьківського піклування;

3) дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

4) дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів

або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

5) дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

6) дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи;

7) дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей;

8) дітей-інвалідів;

9) дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи;

10) дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

11) дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків;

12) дітей, які перебувають на диспансерному обліку;

13) талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання;

14) дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій;

15) дітей дитячих творчих колективів та спортивних команд;

16) бездоглядних та безпритульних дітей;

17) дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

6. Дитина має право на безоплатне забезпечення путівкою до Закладу один раз на рік за умови, що така путівка не надавалася їй у поточному році за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

7. Закупівля путівок здійснюється в установленому чинним законодавством порядку.

8. Управління протягом двох робочих днів після отримання бюджетних коштів на оплату путівок здійснює розрахунки з Закладами, з якими Управлінням укладено відповідний договір.

9. Організація оздоровлення та відпочинку дітей Токмацького району, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється з урахуванням вимог Порядку організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 року № 261 «Деякі питання організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

II. Порядок надання дітям путівок до Закладів

1. У першочерговому порядку оздоровлюються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту, діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків, діти-інваліди.

2. Дитина пільгової категорії має право на отримання путівки за місцем постійного проживання. Дитина, зареєстрована як внутрішньо переміщена особа, може отримати путівку за місцем фактичного проживання.

3. Управління забезпечує добір дітей, розглядає документи, зазначені в

пункті 1 розділу ІІІ цього Порядку, складає та формує списки дітей за встановленою формою, згідно з додатком 1.

4. Сформовані списки дітей затверджуються головою Токмацької районної державної адміністрації, підписуються начальником Управління та скріплюються печаткою.

5. Один примірник списку дітей подається Закладу, другий зберігається в Управлінні.

6. Документи мають зберігатися в Управлінні протягом трьох років.

7. Бланки путівок заповнюються уповноваженими працівниками Управління, які засвідчуються підписом начальника Управління та скріплюються печаткою Управління.

8. Оформлені належним чином путівки передаються особі, яка за наказом начальником Управління визначається відповідальною за супровід групи дітей (далі - старший супроводжувач).

9. Безпосередньо дітям, їх батькам (особам, які їх замінюють) путівки не видаються.

10. У разі неможливості використання путівок з поважних причин (хвороба дитини, обставини непереборної сили тощо) Управління в дводенний строк у письмовій формі інформує голову Токмацької районної державної адміністрації із зазначенням причин, номера путівки та повертає невикористану путівку.

11. Питання щодо подальшого використання таких путівок вирішується Управлінням.

12. Путівка, оформлена з порушенням вимог цього Порядку, вважається виданою не за призначенням.

IІІ. Перелік документів, необхідних для надання путівки до Закладу

1. Для отримання путівок до Управління подаються такі документи:

1) для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

заява опікуна, піклувальника, інших законних представників;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, що підтверджує статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

2) для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія посвідчення учасника бойових дій батька (матері);

3) для дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

4) для дітей, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

5) для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

6) для бездоглядних та безпритульних дітей:

клопотання соціальної служби;

копія свідоцтва про народження дитини;

довідка про перебування дитини на обліку в службі у справах дітей за місцем проживання;

7) для дітей-інвалідів за відсутності медичних протипоказань і здатних до самообслуговування:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

8) для дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

9) для дітей з малозабезпечених сімей:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія довідки про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яка дійсна на період заїзду дитини до Закладу;

10) для дітей з багатодітних сімей:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження;

копія посвідчення дитини з багатодітної сім'ї або довідка про склад сім’ї;

11) для дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

12) для дітей, які перебувають на диспансерному обліку:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

форма первинної облікової документації № 079/о "Медична довідка на дитину, яка від'їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522, в якій описано стан здоров'я дитини та зазначено перебування її під диспансерним наглядом;

13) для талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади (1-3 особисте або командне місце), отримані протягом поточного та попереднього календарного року;

14) для дітей, які є відмінниками навчання:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копії табелів успішності за останні 2 роки, завірені печаткою навчального закладу;

15) для дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

клопотання керівного органу громадської організації про надання путівки на оздоровлення та відпочинок;

16) для дітей дитячих творчих колективів та спортивних команд -переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

список дитячого творчого колективу або спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належить дитячий творчий колектив або спортивна команда;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, спортивного (1-3 командне місце), отримані протягом поточного та попереднього календарного року.

копії свідоцтв про народження дітей;

17) для дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

довідка з місця роботи одного з батьків.

2. Перед відправленням діти, яким надається путівка, повинні пройти медичний огляд у встановленому законодавством порядку, отримати форму первинної облікової документації № 079/о "Медична довідка на дитину, яка від'їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку", затверджену наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522.

3. Батьки дитини (інший законний представник) дають письмову згоду на обробку персональних даних дитини, відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних", згоду на внесення персональних даних дитини в базу даних Закладу і використання їх за необхідності та згоду на проведення в Закладі необхідних діагностичних, лікувальних процедур у разі захворювання дитини.

4. Для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячому будинку сімейного типу або в прийомній сім'ї, таку згоду дають батьки-вихователі чи прийомні батьки. Якщо дитина перебуває на повному державному утриманні, таку згоду дає керівник закладу, в якому виховується дитина, і скріплює свій підпис печаткою закладу.

ІV. Організація проїзду дітей до Закладу та у зворотному напрямку

1. До Закладу діти можуть прибувати з батьками, іншими законними представниками або у складі груп з особами, які їх супроводжують.

2. З метою забезпечення формування і відправлення груп до Закладу Управління видає наказ про відправлення дітей до Закладу і призначає відповідальних осіб, які забезпечують організацію проїзду дітей до Закладу та у зворотному напрямку, в кількості один дорослий на 15 дітей. На кожну групу від 30 до 45 дітей додатково призначається один медичний працівник. Особи, які супроводжують дітей, повинні мати досвід роботи з дітьми. Особи, які супроводжують дітей, є відповідальними за життя і здоров’я дітей за увесь період перебування в дорозі, у день заїзду та з моменту передавання їм дітей працівниками Закладу при від’їзді.

3. Після затвердження списків дітей, направлених на оздоровлення до Закладу, відповідальна особа Управління проводить збори батьків (інших законних представників) і дітей з питань організації проїзду та перебування дітей у Закладі.

Старший супроводжуючий проводить інструктаж із дітьми та особами, які супроводжують дітей, перед відправкою.

4. Діти, направлені до Закладу, повинні мати із собою теплі речі, кімнатне взуття, дві пари сезонного взуття, спортивне взуття, купальні та спортивні костюми, білизну, головний убір, шкарпетки (не менше трьох пар), предмети особистої гігієни (зубна щітка, паста, мило, гребінець, носові хустинки).

5. Проїзд груп дітей та супроводжувачів може здійснюватися за кошти районного бюджету, кошти батьків (інших законних представників) та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. Батьки (інші законні представники) дають письмову згоду на збір відповідної суми коштів для забезпечення проїзду та супроводу дітей до Закладу та у зворотному напрямку.

6. Заклад приймає дітей у строки, зазначені в путівці.

7. Управління у письмовій формі повідомляють адміністрацію Закладу про кількість дітей, час і дату приїзду, вид транспорту, координати рейсу за 5 днів до приїзду та аналогічну інформацію - за 5 днів до від’їзду з Закладу.

8. Прибувши до Закладу, старший супроводжувач повинен надати особі, відповідно до наказу Закладу, призначеній відповідальною за проведення заїзду на зміну, примірник затвердженого списку дітей і належним чином оформлені путівки та медичні довідки.

9. Заклад після заїзду дітей в 3-денний строк повідомляє Управління про відповідність кількості фактично прибулих дітей кількості виділених путівок.

10. Супроводження груп дітей до або з місць оздоровлення та відпочинку, відповідно до статті 28 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» здійснюється безоплатно працівниками органів Національної поліції.

11. У разі встановлення під час прийому дитини на відпочинок факту видання путівки не за призначенням (дитина направлена до Закладу без відповідного медичного обстеження або з медичними протипоказаннями, з неналежним чином оформленою медичною довідкою, є молодшою або старшою від зазначеного в цьому Порядку віку) така дитина до Закладу не приймається і відбуває до місця проживання із особою, що її супроводжувала.

Строки використання путівки в такому разі не переносяться, а путівка вилучається, про що особою, відповідальною за проведення заїзду до Закладу, та старшим супроводжувачем складається відповідний акт у трьох примірниках. Один примірник такого акта направляється Управлінню.

Рішення про подальше використання такої путівки приймає Управління.

12. У разі захворювання дитини Заклад обов’язково забезпечує її медичним обслуговуванням і харчуванням до одужання незалежно від строку дії путівки. Умови від’їзду дитини до місця проживання узгоджуються з батьками (іншими законними представниками) та із Управлінням.

V. Звітність про використання путівок Закладів

1. Заклад за 2 календарних дні до закінчення кожної зміни подає до Управління список дітей, які фактично перебувають у Закладі.

2. Працівник Управління відповідальний за організацію направлення дітей до Закладів протягом 10 календарних днів після закінчення кожної зміни надає керівнику Управління звіт про використання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторно-курортних закладів за формою, згідно з додатком 2.

3. За результатом проведення змін відповідно до розподілу путівок, затвердженого наказом Управління, відповідальний працівник Управління у строк до 10 жовтня подає керівнику Управління загальний звіт про використання путівок до Закладів за встановленою формою, згідно з додатком 3.

4. У разі встановлення факту видання путівок з порушенням чинного законодавства відповідальний працівник Управління у місячний строк з дня виявлення такого факту вживає заходи щодо повернення коштів у розмірі повної вартості безкоштовної путівки та перераховує зазначені кошти на рахунок Управління.

Автор: 
В.В.Козачок, керівник апарату Токмацької районної державної адміністрації

Последние добавления