Туберкульоз – коварне захворювання

Категория: 
203

Кожен час в Україні спостерігається реєстрація випадків захворювання на туберкульоз. В Запорізькій області захворюваність на туберкульоз протягом 2016р залишається високою: так у 2016 році зареєстровано 1032 випадків всіма формами туберкульозу, що складає 58,5 на 100 тис. населення, проти 2015 року – 1032 випадки, що складає 58,9 на 100 тис. населення.

Спостерігається тенденція до зростання захворюваності на туберкульоз серед населення м.Токмак та Токмацького району: так за 2016р. зареєстровано 42 випадки (по місту 31 випадок, по селу 11 випадків), що складає 75,0 на 100 тис. населення, а у 2015 р. – 36 випадків( по місту 26 випадків, по селу 10 випадків), що складає 63,5 на 100 тис. населення.

В 2016 році захворіли по м.Токмак на туберкульоз 3 дитини, що складає 36,8 на 100тис. дитячого населення ( 2 дитини неорганізовані – поза легеневий туберкульоз, 1 дитина – учень ЗОШ №5 – туберкульоз органів дихання, МБТ - ). Захворюваність туберкульозом серед дітей до 17 років у 2015 році не зареєстровано.

У 2015-2016рр не зареєстровані випадки захворювання туберкульозом серед медичних працівників м.Токмак та Токмацького району.

Залишаються актуальними питання проходження флюорографічних обстежень населенням м.токмак та Токмацького району у 2016році :

- план ФО 35393, виконання – 18872, що складає 53,3%.

- План обстежень декретованого контингенту 4516, виконання – 4109, що складає 90%.

- Звертаю вашу увагу про необхідність дуже серйозного відношення до свого здоров`я, своєчасно звертайтесь за медичною допомогою, якщо у вас з`явився кашель понад 3 тиждня.

Автор: 
Зав.відділення епіддосліджень ВП Токмацький міжрайонний відділ ДУ «ЗОЛЦ МОЗУ» лікар-епідеміолог Гаврилко І.В.

Последние добавления